Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf: 3 April 2023

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door Honest Casanova.

  1. Bestellingen

Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website of per e-mail. Na ontvangst van de bestelling sturen wij een bevestiging per e-mail.

  1. Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn vermeld in euro's en inclusief BTW. Betalingen kunnen worden gedaan via de aangeboden betaalmogelijkheden op onze website. Betalingen dienen vooraf te worden voldaan.

  1. Levering

Wij streven ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te leveren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij contact opnemen met de klant om een nieuwe leverdatum af te spreken. Levering vindt plaats op het opgegeven adres.

  1. Retourneren

Klanten hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits deze in originele staat zijn en niet zijn gebruikt. De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant.

  1. Aansprakelijkheid

Honest Casanova is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en diensten. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op onze website.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op onze producten en diensten, alsmede op onze website en de inhoud daarvan, berusten bij Honest Casanova. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

  1. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  1. Contactgegevens

Indien u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met Honest Casanova via info@honestcasanova.com.